خلط سینه

خلط سینه: ? «پونه» از نظر طبیعت گرم و خشک است و از خواص آن لطیف کننده است. برای پاک کردن اخلاط سینه مفید است. ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد. ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

خلط سینه:

? «پونه» از نظر طبیعت گرم و خشک است و از خواص آن لطیف کننده است. برای پاک کردن اخلاط سینه مفید است.

✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com