خواص اسفند

‍ یکی از پیامبران الهی از ترسو بودن امت خود به درگاه خداوند (ج) نالید, خداوند عزوجل به او چنین وحی فرستاد: به امتت فرمان بده که اسفند بخورند. ✅مورد تایید استاد طالقانی ?کانال رسمی استادطالقانی?? https://tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

‍ یکی از پیامبران الهی از ترسو بودن امت خود به درگاه خداوند (ج) نالید, خداوند عزوجل به او چنین وحی فرستاد:
به امتت فرمان بده که اسفند بخورند.

✅مورد تایید استاد طالقانی

?کانال رسمی استادطالقانی??
https://tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com