خواص انار?

خواص انار:? قلیل الغذا، تولید کننده خلط صالح، باز کننده انسداد، مدر ادرار و نفاخ بوده، برای تقویت کبد و طحال، زردی، درد سینه و سرفه گرم، گرفتگی صدا و خارش مفید است, در گرم مزاجان موجب تقویت نیروی جنسی می شود. خوردن آن بعد از غذا ,باعث فساد غذا و ضعف معده شده و […]

خواص انار:?
قلیل الغذا، تولید کننده خلط صالح، باز کننده انسداد، مدر ادرار و نفاخ بوده، برای تقویت کبد و طحال، زردی، درد سینه و سرفه گرم، گرفتگی صدا و خارش مفید است, در گرم مزاجان موجب تقویت نیروی جنسی می شود. خوردن آن بعد از غذا ,باعث فساد غذا و ضعف معده شده و مصرف آن برای بیماران تب دار مضر است. اگر سر انار شیرین را سوراخ کرده و داخل آن را به دفعات با روغن بادام شیرین یا بنفشه پر کرده تا جایی که دیگر گنجایش نداشته باشد و آن را روی آتش بگذارید تا روغن را جذب کند بعد ان را بمکید برای درد سینه و سرفه مزمن خشک, نافع است. هم چنین آب انار را در شیشه کرده، در آفتاب بگذارید که غلیظ شود و در چشم بکشید باعث افزایش قدرت بینایی می شود ( هر چه بیشتر بماند بهتر است.)

منبع:کتاب دکتر کرد افشاری