خواص ترب

امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ترب بلغم را قطع و غذا را هضم می کند و برگ ترب مدر و ادرار آور است. ?کانال رسمی استادطالقانی?? https://tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

امیرالمومنین علیه السلام فرمود:
ترب بلغم را قطع و غذا را هضم می کند و برگ ترب مدر و ادرار آور است.

?کانال رسمی استادطالقانی??
https://tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com