خواص جو?

خواص جو:? جو ,سرد وخشک،قلیل الغذاتر از گندم بوده, تسکین دهنده صفراو خون و عطش می باشد. جو را بو داده تا حدی که نه خام باشد و نه بسوزد، بعد یک مرتبه با آب گرم و یک مرتبه با آب سرد بشویید، سپس خشک کرده و آرد و الک نمایید. با این آرد(که سویق […]

خواص جو:?
جو ,سرد وخشک،قلیل الغذاتر از گندم بوده, تسکین دهنده صفراو خون و عطش می باشد. جو را بو داده تا حدی که نه خام باشد و نه بسوزد، بعد یک مرتبه با آب گرم و یک مرتبه با آب سرد بشویید، سپس خشک کرده و آرد و الک نمایید.
با این آرد(که سویق نامیده می شود) و قدری شکر، فرنی بپزید و به اطفال بدهید که بهترین غذای آنان است و باعث تقویت و افزایش وزن کودکان می شود.
هضم نان جو, راحت تر از نان برنج بوده و سرد و قلیل الغذا می باشد.
به دلیل چسبندگی به معده و روده، در درمان اسهال و تب های گرم ,که با ضعف معده همراه نباشد مفید است.
در سرد مزاجان باعث کولیت می شود.
مصلح نان جو، آب عسل و آبگوشت و شکر می باشد.