خواص خرفه?

خواص خرفه:? مزاجش سرد وتر است برگ و ساقه آن مدر، تسکین دهنده صفرا و خون و تشنگی حرارت کبد و معده و رحم، تب های گرم و صفراوی بوده و در رفع دیابت، سردرد گرم، عفونت ریه، استفراغ و سنگ کلیه موثر است. مصرف آن در گرم مزاجان لاغر و خشک ، باعث چاق […]

خواص خرفه:?
مزاجش سرد وتر است
برگ و ساقه آن مدر، تسکین دهنده صفرا و خون و تشنگی حرارت کبد و معده و رحم، تب های گرم و صفراوی بوده و در رفع دیابت، سردرد گرم، عفونت ریه، استفراغ و سنگ کلیه موثر است.
مصرف آن در گرم مزاجان لاغر و خشک ، باعث چاق شدن آن ها خواهد شد.
خوردن خرفه پخته همراه با کمی روغن و پیاز, جهت قطع اسهال و تقویت روده ها و خوردن آن با سرکه, جهت درد کلیه مفید است.
تخم خرفه در همه خواص ضعیف تر از آن بوده به جز در رفع عطش که قوی تر از برگ آن می باشد.
نگه داشتن سائیده تخم آن در دهان، در رفع آفت دهان به خصوص اطفال موثر است.
مصلح آن کرفس، نعناع و مصطکی است.