خواص خرما?

خواص خرما:? مزاجش گرم وتر است. اما خواص خرما: کثیرالغذا و تولید کننده خون متین است. در امراض سرد و بلغمی، کمردرد و سایر بیماری های مفصلی وبیماری های ریوی سرد مفید است. خیساندن آن در شیر تازه همراه با دارچین در تقویت نیروی جنسی مفید است. مداوم خوردن آن با مغز بادام فوق العاده […]

خواص خرما:?

مزاجش گرم وتر است.
اما خواص خرما:
کثیرالغذا و تولید کننده خون متین است.
در امراض
سرد و بلغمی، کمردرد و سایر بیماری های مفصلی وبیماری های ریوی سرد مفید است.
خیساندن آن در شیر تازه همراه با دارچین در تقویت نیروی جنسی مفید است.
مداوم خوردن آن با مغز بادام فوق العاده چاق کننده بدن، محرک نیروی جنسی، مقوی کلیه و ملین می باشد.
زیاد خوردن آن در گرم مزاجان و سرزمین های گرم برای دندان، چشم،حنجره, مضرو باعث تولید خون سوخته و سوداوی و ایجاد سردرد می شود.
❗❗مصلح آن:
آب انار، بادام، سکنجبین، خشخاش، گلاب، سرکه، کاهو
برگرفته از کتاب استاد کردافشاری