خواص روغن بنفشه

‍ ( امام صادق علیه السلام فرمود: فضیلت بنفشه بر سایر روغنها مانند فضیلت اسلام بر سایر ادیان است. و فرمود: چه خوب است روغن بنفشه که درد را از سرو چشم می برد. ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

‍ ( امام صادق علیه السلام فرمود: فضیلت بنفشه بر سایر روغنها مانند فضیلت اسلام بر سایر ادیان است. و فرمود: چه خوب است روغن بنفشه که درد را از سرو چشم می برد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com