خواص زیتون?

خواص زیتون:? مزاج:گرم وخشک بهترین آن ,زیتون سبز رسیده است که در آب و نمک پرورده شده و همراه غذا میل شود ,که در این صورت تقویت کننده معده است. زیاد خوردن آن در گرم مزاجان باعث سوختن اخلاط می شود. بخور زیتون سیاه رسیده با هسته، جهت تنگی نفس و امراض ریه مفید است. […]

خواص زیتون:?

مزاج:گرم وخشک

بهترین آن ,زیتون سبز رسیده است که در آب و نمک پرورده شده و همراه غذا میل شود ,که در این صورت تقویت کننده معده است.
زیاد خوردن آن در گرم مزاجان باعث سوختن اخلاط می شود.
بخور زیتون سیاه رسیده با هسته، جهت تنگی نفس و امراض ریه مفید است.
مضر ریه بوده که برای جلوگیری از آن باید با عسل مصرف شود.
ضماد برگ آن, جهت التیام پوست، زخم چشم و ورم های گرم و جویدن برگ آن برای آفت دهان مفید است.
روغن آن ,مسهل قوی بوده و تنقیه آن ,جهت کولیت التهابی و انسدادی، درد کمر و مفاصل مفید است.
چرب نمودن بدن (روغن مالی) با آن, جهت دردهای سرد مفید است.
مصلح زیتون:
مغز گردو، مغز بادام، سرکه ، عسل، شیرینی های طبیعی.

ازکتاب تغذیه جناب استاد دکترغلامرضا کردافشاری