خواص شوید?

خواص شوید:? مزاج:گرم وخشک تحلیل برنده و نضج دهنده اخلاط, بازکننده انسداد، اشتها آور و مدر می باشد. برای تنگی نفس و امراض بلغمی سینه و معده، سکسکه، ضعف معده , کبد, طحال, سنگ کلیه و مثانه، کولیت، درد مفاصل سرد، درد قاعدگی وبیماری های تناسلی مفید است. آشامیدن آب آن با عسل ,جهت رفع […]

خواص شوید:?

مزاج:گرم وخشک
تحلیل برنده و نضج دهنده اخلاط, بازکننده انسداد، اشتها آور و مدر می باشد.
برای تنگی نفس و امراض بلغمی سینه و معده، سکسکه، ضعف معده , کبد, طحال, سنگ کلیه و مثانه، کولیت، درد مفاصل سرد، درد قاعدگی وبیماری های تناسلی مفید است.
آشامیدن آب آن با عسل ,جهت رفع مسمومیت وتحریک استفراغ، اخراج اخلاط غلیظ از معده مفید است.
زیاد خوردن آن باعث ضعف مغز، چشم، معده، کلیه ، مثانه و نیروی جنسی می شود.