خواص میوه به

‍ ( تقویت معده و قلب جنین، درمان ویار بارداری، جلوگیری از افسردگی بارداری و پس از زایمان؛ تنها برخی از خواص میوه به است ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد. ?کانال رسمی استادطالقانی?? https://tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

‍ ( تقویت معده و قلب جنین، درمان ویار بارداری، جلوگیری از افسردگی بارداری و پس از زایمان؛ تنها برخی از خواص میوه به است
✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
https://tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com