خواص نارنج

اشامیدن اب نارنج باشکر مسهل مدر صفرا و تسکین دهنده عطش و حرارت می باشد. پوست زرد آن مفرح بوده و خوردن خشک کرده پوست آن با اب برای رفع استفراغ و درد شکم و روده و اخراج کرم شکم مفید است ولی قبل از آن باید معده را از اخلاط پاک کرد. برای رفع […]

اشامیدن اب نارنج باشکر مسهل مدر صفرا و تسکین دهنده عطش و حرارت می باشد.
پوست زرد آن مفرح بوده و خوردن خشک کرده پوست آن با اب برای رفع استفراغ و درد شکم و روده و اخراج کرم شکم مفید است ولی قبل از آن باید معده را از اخلاط پاک کرد.
برای رفع سرفه گرم و نزله ریه نارنج را از وسط دو نیم کرد و تخم های آن را خارج کنید و قدری نبات روی آن پاشیده بر آتش بگذارید تا دو سه جوش بخورد سپس برداشته و نیم گرم بمکید.
ضماد پخته پوست و مغز و تخم نارنج با سرکه جهت خارش بدن و جوش های سر و نرم کردن پوست و مو مفید است.
ضرر آب نارنج برای اعصاب کمتر از سایر ترشی ها بوده ولی زیاد خوردن ان کبد را ضعیف می کند بخصوص اگر ناشتا مصرف شود.