خواص چغندر

جهت افزایش قدرت چغندر در ایجاد اثر پاک کنندگی بیشتر در کبد ، آب چغندر را گرفته و همراه باآب هویج مصرف نمایید ? تخم چغندر دافع بلغم است و برای مصرف باید از دمکرده آن استفاده کرد ? عطارباشی ‍ ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

جهت افزایش قدرت چغندر در ایجاد اثر پاک کنندگی بیشتر در کبد ، آب چغندر را گرفته و همراه باآب هویج مصرف نمایید

? تخم چغندر دافع بلغم است و برای مصرف باید از دمکرده آن استفاده کرد

? عطارباشی

‍ ?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com