خواص کرفس?

?خواص کرفس? ۱٫بازکننده انسداد کبد و طحال است. ۲٫تحلیل برنده باد و نفخ ، اشتها آور و باز کننده حیض بوده میباشد. ۳٫باعث تقویت نیروی جنسی، تنقیه کلیه و مثانه و خرد کردن سنگ مثانه می شود. ۴٫دربیماری های مفصلی و اکثر بیماری های سرد و بلغمی موثر است. ۵٫آشامیدن آب آن جهت آسم، تنگی […]

?خواص کرفس?
۱٫بازکننده انسداد کبد و طحال است.
۲٫تحلیل برنده باد و نفخ ، اشتها آور و باز کننده حیض بوده میباشد.
۳٫باعث تقویت نیروی جنسی، تنقیه کلیه و مثانه و خرد کردن سنگ مثانه می شود.
۴٫دربیماری های مفصلی و اکثر بیماری های سرد و بلغمی موثر است.
۵٫آشامیدن آب آن جهت آسم، تنگی نفس سکسکه و سردی احشا مفید است.
۶٫آشامیدن آب آن با آب انار و شکر ,جهت درمان مسمومیت مفید است.
۷٫مصرف زیاد آن در زنان باردار باعث آسیب جنین می شود.