خواص گوشت شترمرغ

۱٫تحلیل برنده باد و برطرف کننده بلغم می باشد. ۲٫خوردن گوشت آن برای فلج،لرزش، درد مفاصل و کمر، بیماری های سرد و رحم مفید بوده و خوردن روغن پیه آن برای تکلم کودکان ورفع سردی بدن نافع است. ۳٫مالیدن آن به بدن وپاها باعث سرعت حرکت اطفال می شود. دیرهضم بوده و برای گرم مزاجان […]

۱٫تحلیل برنده باد و برطرف کننده بلغم می باشد.
۲٫خوردن گوشت آن برای فلج،لرزش، درد مفاصل و کمر، بیماری های سرد و رحم مفید بوده و خوردن روغن پیه آن برای تکلم کودکان ورفع سردی بدن نافع است.
۳٫مالیدن آن به بدن وپاها باعث سرعت حرکت اطفال می شود. دیرهضم بوده و برای گرم مزاجان مضر است.
۴٫صلح آن سرکه و پختن با روغن هایی نظیر کنجد
نکته:
مالیدن پیه شترمرغ به بدن باعث فرار مارها از شخص می گردد و در صورت نزدیک شدن، ماربیهوش می گردد.
از کتاب تغذیه استاد.دکتر کردافشاری.