خوردن خرمای برنی

?خوردن خرماى برنى، بر شما لازم است °?چون درماندگى و افسردگى را مى برد، بدنى را که احساس سرما مى کند گرم مى کند ، گرسنه را سیر مى کند و در آن ۷۲ نوع شفاست ?امام علی علیه السلام ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد. ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

?خوردن خرماى برنى، بر شما لازم است

°?چون درماندگى و افسردگى را مى برد، بدنى را که احساس سرما مى کند گرم مى کند ، گرسنه را سیر مى کند و در آن ۷۲ نوع شفاست

?امام علی علیه السلام

✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com