خوشبوکننده‌های اعتیادآور، ترفند جدید سوداگران مرگ

‍ ⬛️خوشبوکننده‌های اعتیادآور، ترفند جدید سوداگران مرگ تاریخ:۱۳۹۵/۸/۲۲ شماره:۳۱۴۲۸ این خوشبوکننده ها دربسته بندی‌هایی بانام Bonzai دارای مخدر هستندکه افراد را تحت تأثیر بوی خود به سمت مصرف مواد مخدر متمایل می‌کنند. ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد. ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

‍ ⬛️خوشبوکننده‌های اعتیادآور، ترفند جدید سوداگران مرگ

تاریخ:۱۳۹۵/۸/۲۲

شماره:۳۱۴۲۸

این خوشبوکننده ها دربسته بندی‌هایی بانام Bonzai دارای مخدر هستندکه افراد را تحت تأثیر بوی خود به سمت مصرف مواد مخدر متمایل می‌کنند.

✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com