درمان آلرژی

#درمان_آلرژی ?روزانه۳تا۴ لیوان شربت عسل ولیمو ترش تازه رو به مرورمیل کنید ?☀️روزانه ۲ تا۳ لیوان نکتارسیب را به مرورمیل کنید.نکتارسیب بهترین آنتی هیستامین طبیعی است ?طب ایرانی ? @Ostadtaleghani

#درمان_آلرژی

?روزانه۳تا۴ لیوان شربت عسل ولیمو ترش تازه رو به مرورمیل کنید
?☀️روزانه ۲ تا۳ لیوان نکتارسیب را به مرورمیل کنید.نکتارسیب بهترین آنتی هیستامین طبیعی است
?طب ایرانی
? @Ostadtaleghani