درمان انگل

نسخه درمانی انگل از استاد طالقانی: درمان انگل: برای دفع انگل یکی از دو روش زیر را به اختیار انجام دهید: (۷ الی ۱۴ روز) ۱٫یک قاشق مرباخوری اسپند را همراه یک استکان آب قورت دهید. ۲٫یک قاشق چایخوری سیاه دانه را آرام آرام بجوید. بهتر است نیم ساعت قبل از صبحانه یا دوساعت بعد […]

نسخه درمانی انگل از استاد طالقانی:

درمان انگل:
برای دفع انگل یکی از دو روش زیر را به اختیار انجام دهید: (۷ الی ۱۴ روز)
۱٫یک قاشق مرباخوری اسپند را همراه یک استکان آب قورت دهید.
۲٫یک قاشق چایخوری سیاه دانه را آرام آرام بجوید.
بهتر است نیم ساعت قبل از صبحانه یا دوساعت بعد از شام باشد.