درمان بیماریها با زالو (خونریزی لثه)

درمان بیماریها با زالو برگرفته از کتاب آشنایی و آموزش زالو درمانی خونریزی لثه:یا علت فاسد شدن لثه است ویا غلبه خون است که اگر علت غلبه خون باشد ؛ ⬅️انداختن زالو بر لثه ها ⬅️وبیخ لب ها هفته ای یک بار ⏪هر بار چند عدد زالوی ریز روی لثه ها. کاری از مجموعه احیای […]

درمان بیماریها با زالو

برگرفته از کتاب آشنایی و آموزش زالو درمانی

خونریزی لثه:یا علت فاسد شدن لثه است
ویا غلبه خون است که اگر علت غلبه خون باشد ؛
⬅️انداختن زالو بر لثه ها
⬅️وبیخ لب ها هفته ای یک بار
⏪هر بار چند عدد زالوی ریز روی لثه ها.

کاری از مجموعه احیای طب سنتی واسلامی وموسسه پرتو سبز هستی با نظارت استاد طالقانی