درمان بیماریها با زالو (رماتیسم مفصلی)

درمان بیماریها با زالو برگرفته از کتاب آشنایی و آموزش زالو درمانی استاد طالقانی رماتیسم مفصلی: در این بیماری در نتیجه فشار تورم حاد در مفصل درد ایجاد میشود.زالو درمانی به وسیله کنترل تورم حاد درد مفصل را کاهش می دهد.زالو مستقیما روی مفصل آزرده گذاشته میشود که بیشترین تاثیر را دارد.در رماتیسم مفصلی زالو […]


درمان بیماریها با زالو

برگرفته از کتاب آشنایی و آموزش زالو درمانی استاد طالقانی

رماتیسم مفصلی:

در این بیماری در نتیجه فشار تورم حاد در مفصل درد ایجاد میشود.زالو درمانی به وسیله کنترل تورم حاد درد مفصل را کاهش می دهد.زالو مستقیما روی مفصل آزرده گذاشته میشود که بیشترین تاثیر را دارد.در رماتیسم مفصلی زالو درمانی فقط یک روش کمکی است ولی به تنهایی کافی نیست.

https://tlgrm.me/joinchat/BqBWkjvXxNn56mNS9yJTHQ
کاری از مجموعه ی احیای طب سنتی اسلامی و موسسه پرتو سبز هستی