درمان بیماری ها با زالو

درمان بیماری ها بازالو ✨برگرفته از کتاب آشنایی و آموزش زالو درمانی استاد طالقانی✨ ✅سکته های مغزی:زالو پشت هر گوش۱۰ عدد هرچه زودتر بعدداز سکته یابادیدن علایم آن از یک مرحله تا چندمرحله که بعد از افتادن زالو خون رقیق یابد. اگر از سکته فرد مدت زیادی گذشته است:۱۰ عدد زالو پشت هر گوش-داروهای و […]

درمان بیماری ها بازالو

✨برگرفته از کتاب آشنایی و آموزش زالو درمانی استاد طالقانی✨

✅سکته های مغزی:زالو پشت هر گوش۱۰ عدد هرچه زودتر بعدداز سکته یابادیدن علایم آن از یک مرحله تا چندمرحله که بعد از افتادن زالو خون رقیق یابد.
اگر از سکته فرد مدت زیادی گذشته است:۱۰ عدد زالو پشت هر گوش-داروهای و روشهای درمانی ضد سکته تا۲۵ روز بعد ۱۰ عدد زالو پشت هر دست و ۲۵ روز بعد نیز ۱۰ عدد زالو پشت هر پااز انگشت سوم تاانگشت کوچک چیده شود.۲تا۳ ماه بدون زالومابین آن در صورت ضرورت حجامت بعداز این مدت دوباره ۳ مرحله زالو گذاری تکرار شود.

کاری از مجموعه احیای طب سنتی اسلامی و موسسه پرتو سبز هستی بانظارت استاد طالقانی