درمان دفع پروتئین از کلیه(پروتئینوری)

نسخه درمانی پروتئینوری از استاد طالقانی: درمان دفع پروتیین توسط کلیه ها: طول درمان ۱۲۰ روز است . موارد زیر را رعایت کنید تا به درمان برسید: الف) دوسین (۱ واحد سیاه دانه نیم کوب + ۳ واحدعسل) از این ترکیب روزی۲ قاشق مرباخوری هر ۱۲ ساعت میل شود. ب) سرکه انگبین(یک واحد سرکه انگور […]

نسخه درمانی پروتئینوری از استاد طالقانی:
درمان دفع پروتیین توسط کلیه ها:
طول درمان ۱۲۰ روز است .
موارد زیر را رعایت کنید تا به درمان برسید:
الف) دوسین (۱ واحد سیاه دانه نیم کوب + ۳ واحدعسل) از این ترکیب روزی۲ قاشق مرباخوری هر ۱۲ ساعت میل شود.
ب) سرکه انگبین(یک واحد سرکه انگور طبیعی+۲ واحد عرق نعنا + دو واحدعسل) از این ترکیب یک سوم درلیوان ریخته ,الباقی آب هر ۱۲ ساعت میل شود.
ج) افزایش تحرک و پیاده روی روزانه نیم ساعت
د) کاهش سرخ کردنیها و روغن جامد و تعویض روغن به روغن زیتون و کنجد.
و) آب سرد بین غذا نخوردن و آب یخ نخوردن
ذ) بادکش روی کلیه ها یک شب در میان ۲۱ مرحله
ز) حجامت عام دو مرحله هر ۴۰ روز یکبار.