درمان زخمها

درمان زخمها از استاد خیراندیش: درمان زخمی که تازه ایجاد شده است : مالیدن عسل روی موضع و یا پرکردن محل زخم, با ژل آلوئه ورا. وقتی از آلوئه ورا استفاده کردید نباید روی زخم را ببندید. درمان زخمهای عفونی: مالیدن ترکیبی از ۵ واحد عسل + ۲ واحد نمک ( تا مادامیکه سوزش وجود […]

درمان زخمها از استاد خیراندیش:
درمان زخمی که تازه ایجاد شده است :
مالیدن عسل روی موضع و یا پرکردن محل زخم, با ژل آلوئه ورا. وقتی از آلوئه ورا استفاده کردید نباید روی زخم را ببندید.
درمان زخمهای عفونی:
مالیدن ترکیبی از ۵ واحد عسل + ۲ واحد نمک ( تا مادامیکه سوزش وجود دارد یعنی عفونت وجود دارد. بعد از کاهش سوزش می توان از عسل به تنهایی استفاده کرد).
زخمهای دیابتی:
مالیدن ترکیبی از ۵ واحد عسل + ۲ واحد روغن زیتون.
درمان زخم بستر:
مالیدن ترکیبی از ۲ واحد عسل + ۵ واحد روغن زیتون.

مطلب فوق کاری ازمجموعه احیای طب اسلامی سنتی وموسسه پرتوسبزهستی بانظارت استاد طالقانی میباشد.