درمان کیست تخمدان

کیست_تخمدان ●تخم کاهو ●تخم کلم ●تخم هویج ●تخم کرفس ●تخم جعفری ●تخم پیاز ●رازیانه ●تخم شاهی ✨✍از هر یک ۲۰ گرم تهیه و همگی را نرم کوبیده و هر ۸ ساعت یک قاشق غذاخوری با شیر یا آب هویج میل نمایید. @noskhesonati

کیست_تخمدان
●تخم کاهو
●تخم کلم
●تخم هویج
●تخم کرفس
●تخم جعفری
●تخم پیاز
●رازیانه
●تخم شاهی

✨✍از هر یک ۲۰ گرم تهیه و همگی را نرم کوبیده و هر ۸ ساعت یک قاشق غذاخوری با شیر یا آب هویج میل نمایید.

@noskhesonati