درمـــــان بیماریهاے چشم

درمـــــان بیماریهاے چشم #نسخه_حڪیم_خیراندیش ?درمان #افتادگی‌چشم‌وپف زیر آن این مشکل ناشی از افزایش بلغم در چشم است. روش درمان به صورت زیر می باشد: ?✍روغن مالـے ملاج سر با روغن سیاه دانه یا استفاده از تاج نمڪی (داخل ڪیسه پارچه اے نمڪ دریا ریخته شبہا به مدت یڪی دو ساعت روی سر می گذاریم.) ?✍ترڪ […]

درمـــــان بیماریهاے چشم
#نسخه_حڪیم_خیراندیش

?درمان #افتادگی‌چشم‌وپف زیر آن
این مشکل ناشی از افزایش بلغم در چشم است. روش درمان به صورت زیر می باشد:
?✍روغن مالـے ملاج سر با روغن سیاه دانه یا استفاده از تاج نمڪی (داخل ڪیسه پارچه اے نمڪ دریا ریخته شبہا به مدت یڪی دو ساعت روی سر می گذاریم.)
?✍ترڪ و یا ڪاهش جدی سردیها مخصوصا شبانگاه
?✍ارده با شیره انگور هفته ای ۴ وعده صبحانه


◈۞◈  @Ostadtaleghani
☘◈۞◈
◈۞◈☘◈۞◈
◈☘◈۞◈☘◈۞◈☘