در همایش اخیر جراحان(شماره ۳۰۴۴)???

?در همایش اخیر جراحان? ✨تاریخ : ۹۵/۲/۲۰ ✨شماره : ۳۰۴۴ https://tlgrm.me/joinchat/BqBWkjvXxNn56mNS9yJTHQ ??? نایب رئیس جامعه جراحان کشور : پزشک هرچه زیر میزی می‌گیرد حقش است! ??????? ⤵️کاظم عباسیون ⤵️ ??وقتی تعرفه‌های درمانی عادلانه نیستند پس هرچه پزشک می‌گیرد حقش است حال رو میزی باشد یا زیر میزی./ خبرگذاری فارس ◀️خوب بتازانید که روز مگس پراندن […]

?در همایش اخیر جراحان?

✨تاریخ : ۹۵/۲/۲۰
✨شماره : ۳۰۴۴

https://tlgrm.me/joinchat/BqBWkjvXxNn56mNS9yJTHQ
??? نایب رئیس جامعه جراحان کشور :
پزشک هرچه زیر میزی می‌گیرد حقش است! ???????

⤵️کاظم عباسیون ⤵️

??وقتی تعرفه‌های درمانی عادلانه نیستند پس هرچه پزشک می‌گیرد حقش است حال رو میزی باشد یا زیر میزی./ خبرگذاری فارس

◀️خوب بتازانید که روز مگس پراندن و گذشتن تاریخ انقضای داروهای شیمیاییتان نزدیک است…

◀️شکسته بندها را در بند کنید

◀️موسسه های طب سنتی و اسلامی را پلمپ کنید.

◀️حکما را به دادگاه ببرید

◀️سیاست های کلی سلامت ابلاغ شده از سوی رهبر انقلاب را نادیده بگیرید و بر عکسش عمل کنید.

??آخرین تقلاهای خود را برای دوشیدن هرچه بیشتر مردم بکنید.??

https://tlgrm.me/joinchat/BqBWkjvXxNn56mNS9yJTHQ