دستورالعمل مقام معظم رهبری برای لحاظ شدن طب سنتی

حکیم حسین خیراندیش: «از سال ۱۹۱۴ تا سال ۲۰۱۴، که دستورالعمل مقام معظم رهبری برای لحاظ شدن طب سنتی در نظام درمان کشور اعلام شد، دقیقا یکصد سال تعطیلی بود؛ تعطیلی رسمی.» شکستن این سد ۱۰۰ ساله نیازمند تلاش فراوان است…

حکیم حسین خیراندیش:
«از سال ۱۹۱۴ تا سال ۲۰۱۴، که دستورالعمل مقام معظم رهبری برای لحاظ شدن طب سنتی در نظام درمان کشور اعلام شد، دقیقا یکصد سال تعطیلی بود؛ تعطیلی رسمی.»

شکستن این سد ۱۰۰ ساله نیازمند تلاش فراوان است…