دعوت استادخیراندیش ازهمه علاقمندان طب سنتی اسلامی ایران

جهت شرکت درهمایش لطفااطلاع رسانی وسیع کنید. جهت حمایت از طب سنتی به کانال استادخیراندیش بپیوندید? @ostadkhirandish

جهت شرکت درهمایش
لطفااطلاع رسانی وسیع کنید.
جهت حمایت از طب سنتی به کانال استادخیراندیش بپیوندید?
@ostadkhirandish