دږمــان اخټـلال‌خـۅاݕ

دږمــان اخټـلال‌خـۅاݕ ?? از اسـٺـٰاد طـالقـانـے? @Ostadtaleghani  ?? ?نـام بیـماࢪۍ #خواب_نامظم و #بیخوابـے #خوابهاےپریشان عـلـل? ?✍بستہ بہ نوع خواب,غلبہ خشڪـے بہ مغز با احتمال مشڪلاٺ روحۍ و روانـے و گرفتاریهاے روزمره. درمـاݩ? ?در درمان تخصصـے این معضل باید بررسـےبیشتر,لحاظ گردد. ??اما یک درمان ساده و خانگـے جهت ڪنترل اولیه این مشڪل ⚗-مقداری گلاب مرغوب را […]

دږمــان اخټـلال‌خـۅاݕ ??
از اسـٺـٰاد طـالقـانـے?
@Ostadtaleghani  ??
?نـام بیـماࢪۍ
#خواب_نامظم و #بیخوابـے #خوابهاےپریشان

عـلـل?
?✍بستہ بہ نوع خواب,غلبہ خشڪـے بہ مغز با احتمال مشڪلاٺ روحۍ و روانـے و گرفتاریهاے روزمره.
درمـاݩ?
?در درمان تخصصـے این معضل باید بررسـےبیشتر,لحاظ گردد.

??اما یک درمان ساده و خانگـے جهت ڪنترل اولیه این مشڪل

⚗-مقداری گلاب مرغوب را روی بالش خود بپاشید.
⏱-نیم ساعت قبل ازخواب دوش? بگیرید.
☕️-بعد از دوش, جوشانده بید و سنبل الطیب مصرف کنید.
??-مقدار ڪمۍ از گل بنفشه را بجوشانید و چندقطره در بینی بچکانید و بر پیشانی بمالید.
?-خواب روز را کم کنید و دوساعت بعد از شام بخوابید.
⭕️دࢪمان ڪاملتر مستلزم بررسۍ دقیق, شرایط ومزاج مغز و…میباشد.
➣ @ostadtaleghani  ✔️


✾°
✺°✾
✾°✺°✾°✺°