رایج ترین شیوه بیوتروریسم

‍ ⭕️یکی از رایج ترین شیوه بیوتروریسم استفاده از لوازم آرایش های عقیم کننده است. ???? ✅منبع: آنتی بیو تروریسم ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی?? www.ehyayetebeslami.com

‍ ⭕️یکی از رایج ترین شیوه بیوتروریسم استفاده از لوازم آرایش های عقیم کننده است.
????
✅منبع: آنتی بیو تروریسم
?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com