رتبه سلامت ایران بسیار پایین است

رتبه سلامت ایران بسیار پایین است تاریخ:۹۵/۷/۲۸ احمدی،معاون آموزش فرهنگی وزارت ورزش: ?در حال‌ حاضر رتبه سلامت در ایران از وضعیت خوبی برخوردار نیست و سیاستمداران و تصمیم گیران باید به این مساله توجه بیشتری داشته باشند. ?طبق آماری که در حال‌ حاضر در خصوص سلامت در کشور دارم،در بین ۱۱۰ کشور جهان،ایران در بحث […]

رتبه سلامت ایران بسیار پایین است

تاریخ:۹۵/۷/۲۸

احمدی،معاون آموزش فرهنگی وزارت ورزش:
?در حال‌ حاضر رتبه سلامت در ایران از وضعیت خوبی برخوردار نیست و سیاستمداران و تصمیم گیران باید به این مساله توجه بیشتری داشته باشند.

?طبق آماری که در حال‌ حاضر در خصوص سلامت در کشور دارم،در بین ۱۱۰ کشور جهان،ایران در بحث سلامت رتبه ۱۰۴ را دارد و این رتبه، رتبه خوبی نیست. (نشردهید)
✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??