تدریس آموزش زالو درمانی استاد محمد موسوی جلسه: ۶

?تدریس: آموزش زالو درمانی ?مدرس: استاد حکیم سید محمد موسوی ?جلسه: ششم ?????? ✅فواصل بین دوره های زالودرمانی ?تجربه نشان میدهدبرای تعیین فواصل بین نوبتهای زالو درمانی به طور میانگین برای هر زالو پس ازخون خوردن روی بدن انسان ۵ /۱ روز تا زالوی بعدی فاصله زمانی معین کنیم. ?یعنی اگرکسـی۱۰ عدد زالو اسـتفاده کرده […]

?تدریس: آموزش زالو درمانی
?مدرس: استاد حکیم سید محمد موسوی
?جلسه: ششم
??????

✅فواصل بین دوره های زالودرمانی

?تجربه نشان میدهدبرای تعیین فواصل بین نوبتهای زالو درمانی به طور میانگین برای هر زالو پس ازخون خوردن روی بدن انسان
۵ /۱ روز تا زالوی بعدی فاصله زمانی
معین کنیم.

?یعنی اگرکسـی۱۰ عدد زالو اسـتفاده کرده است تا ۱۵ روز بعـدصبرکرده و پس از آن نوبت بعدی راشـروع میکند.

?مگر در مواردخاص و تشـخیص پزشک و بیماریهایی که در همین کتاب درباره آنها توضـیح خواهیم داد.

♻️این قانون هنگامی قابل اجرا است که تعداد زالوها بیش از ۴عدد در یک نوبت باشد.

?پس از آنکه هر ۲۵ روز یکبار تا ۳ نوبت و در هربار ۲۰عدد زالوخون شخصـی را مکیدند بهتر است تا ۲ الی۳ ماه پس از آن از زالودرمـانی خودداری کنیـد مگر در مواردی ماننـدسـیاه شـدن اسـتخوان و یا زخمهای سـرطانی و آنچه که پزشک متخصـص طب ایرانی صـلاح بدانـدکه در آنصورت ممکن است هر هفته یـا هرچنـدروز یـکبـار و یـا هر روز زالودرمانی با تعـدادکم صورت
پذیرد.

?کم خونی ناشی از زالودرمانی

?کم خونی بیمار و توانایی برای خونگیری بایـدکاملامـدنظرگیرد و داروها و غذاهای مولدخون تمیز وصالح با روشهای مؤثر در
رژیم غـذایی بیمار قرار گیرد.

?مثلامصـرف روزی۳ لیوان شـربت شـیره انگور (چنـدقاشق غذاخوری شـیره انگورخالص که با آب خنک رقیق شده باشد) همراه با هر وعده غذایی یکی از راه های خونسازی قوی است که حتی درکم خونیهای بیماران سرطانی هم غوغا میکنـد.

?برای بیماران مبتلابه قنـدخون که میخواهیم آنها را تحت زالودرمانی قرار دهیم هرشب ۵ عدد برگه خشک شده
هلو و ۵ عدد برگه خشک شده زردآلو و ۵ عـدد آلوی بخارا در یک کاسه آب خیس میکنیم و روز بعد بیمار تناول کندعلاوه بر آن اگر آب انار تازه هم میل کندکه چه بهتر، هم برای قندخون مفیدو هم برای خونسازی.
البته انار میخوش باشدبهتر است و اگر
شیرین بودکمی آبغوره بینمـک خـانگی به آن اضـافه میکنیم.

?برای رفع کم خونی بیمـاران دیـابتی شـیره انگور به میزان۵۰ %با سرکه انگور مخلوط و روزی ۳ لیوان رقیق شده آن میل شود و قندخون کنترل گردد.

?اگر بعداز زالودرمانی برای بیمار احساس ضـعف وسـرگیجه ایجادشود باید به تقویت معده پرداخت و داروهای ضدبلغم مصـرف نمود و تقویت کننده هایی مانندشـربت زعفران میل نمود و یا هر روزصبح ناشتا یک قاشق مرباخوری تا غذاخوری مخلوطی از تخم
شربـتی و تخـم بـالنگوو تخـم فرنجمشـک را بـا نصـف اســتکان گلاب و نصـف اســتکان عرق بیــدمشک مخلـوط بـاشــکر و یا شیرین کننده های دیگرشیرین کرده میل نمود.

♻️اگر همراه با این داروها چنانچه طبع بیمار بپسندد یک عدد مغز گوسفندپخته و هر ۳ روز یکبار میل شود چه بهتر.

?دردشدیدزالودرمانی

?گاهی محل چسباندن زالو به شّدت درد میگیرد و همراه درد ممکن است سوزش شدید نیز ایجادشود.

?علت درد ممکن است از:
۱ .ریزش و رسوب موادسوداوی باشد

۲٫حساس بودن بدن به آب دهان زالو که آنهم درحقیقت رسوب سودا که شاید همراه صفرا نیز نفوذ کرده است میباشد

۳ .عفونت محل زخم:
علاج: آویشن، تخم گشـنیز وگل ختمی را با آب گشنیز که به حّدجوش رسیده خمیرکنید و درگرم ترین حالت ممکن روی زخم ببندیدو توجه فرمائید داروها را آنطور آسـیاب کرده باشـیدکه از ریزترین الک رد شود.

?پانسمان روی زخم عبارت است از باند و
گاز که روی خمیر داغ میبندیـد، سـپس باچنـد دور بانـد روی آنرا بپوشانیـد و روی آن یک پوشـش ضدآب مانند پلاستیک و روی آن پنبه وسـرانجام باچسب ضدآب کاملا روی آنرا بپوشانید تاگرما و رطوبت داخل پوشـش کاملا حفظ شود.
۱۲ الی۲۴ ساعت به همان حالت بماند،سپس بازکرده و بگذارید خشک شود.

?عضویت در کانال مرجع تخصصی طب ایرانی اسلامی و استفاده از تدریس اساتید???
https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg