سردی مزاج بانوان

نسخه درمانی سردی مزاج بانوان از استاد طالقانی درمان کاهش میل جنسی بانوان کاهش میل جنسی بانوان از شدت سردی بدن است ، هرچه بدن گرم تر شود میل جنسی افزایش می یابد. الف ) شبی یک لیوان دمکرده رازیانه همراه با یک قاشق مرباخوری عسل به غیر زمان پریودی چهل شب. ب ) استشمام […]

نسخه درمانی سردی مزاج بانوان از استاد طالقانی

درمان کاهش میل جنسی بانوان
کاهش میل جنسی بانوان از شدت سردی بدن است ، هرچه بدن گرم تر شود میل جنسی افزایش می یابد.
الف ) شبی یک لیوان دمکرده رازیانه همراه با یک قاشق مرباخوری عسل به غیر زمان پریودی چهل شب.
ب ) استشمام عطر گرم مثل: مریم ، یاس ، محمدی ،شبانگاه.
ج ) ارده با شیره انگور ۵ وعده صبحانه در هفته .
د ) مصرف روزانه : خرما ۳ عدد ـ انجیر ۷ عدد شبانگاه ـ زیتون ۷ عدد صبحها ـ کشمش ۲۱ عدد ـ بادام
درختی ۱۴ عدد.
ه ) ترک یا کاهش جدی سردیها مخصوصا شبها.
بستن کمرومثانه باشال، هم میتونه تاحدی کمک کنه.
اما یکی از موارد مهم بادکش گرم روی مثانه وکمره که خیلی اهمیت دارد.
شبی پنج تا ده دقیقه تا چهل شب غیر از ایام پریودی.