#سلامــٺ‌چشـم‌ها ?

ڪمبۅد مـایعاٺ بـدن،باعـٽ مـے شود چشم ها به میزان ڪافی اشڪ تولید نڪنند… ڪه این امر باعث سوزش #چشم ها میشود ?? @ostadtaleghani ??

ڪمبۅد مـایعاٺ بـدن،باعـٽ مـے شود چشم ها به میزان ڪافی اشڪ تولید نڪنند…
ڪه این امر باعث سوزش #چشم ها میشود
?? @ostadtaleghani ??