سلسله مباحث دکتر رحیم پور ازغدی پزشکی مدرن جلسه دوم

سلسله مباحث دکتر رحیم پور ازغدی

بخش دوم پزشکی مدرن

جلسه دوم

در حوزه ی پزشکی راجع به قلب راجع به ریه سه تا نظریه است
یکی از نظراتی که پزشکان خیلی روی آن کار کردند ارتباط روانی درمانی و پزشکی بوده است .
اگه امراض روانی جسمانی بهم مر بوط است و در معالجه هم باید مرتبط با هم کار کنیمیعنی به مسایل روانی بیمار هم باید توجه کنیم و در یک متن دیگر مسلمان میگه که طبیب باید بهبودی و سلامت را در فکر بیمار تزریق و تلقین کنیمحتی اگر خودش امیدی ندارد به معالجه شدن بیمار، ولی مریض را باید امیدوار کرد زیرا امید روانی در سلامت جسم موثر استچون جسم تحت تاثیر حالات روانیست .
وقتی بیماری که مطمن باشد حالش خوب میشود و بیماری که مطمن است حالش خوب نمیشود ازنظر پزشکی و جسمی فرق میکندزیرا واکنش های روانی که خود فرد میگیرد جسمش را در برابر بیماری فعال میکند یا نمیکندبه بیمار باید بگویید شما مریضیداین هم یک روش است این نظریه چندسال قبل رویش کار شده است
کتابهایی دارند به نام کتاب روحانی .طب النفوس .که روان شناسی و ارتباط روان با جسم است .در یکی از این کتابها بیست و سه فصل در باب روان درمانی مطلب آمده است مال هشتصد و پنجاه سال قبل است.این کتاب کجاست ؟ما نمیدانیم
یک نسخه خطی فلانش در فلان موزه گذاشتند و دارند میبینند و خودشان ترجمه اش کردند نوشتند چهار صد سال پیش اروپا از آن استفاده کرده و ما هنوز خبر نداریم.
همچین کتاب هایی هستند
پدر بزرگ ما تعریف میکرد که این انگلیسی ها کیلو کیلو گاری گاری کتاب میخریدند از تو شهر ها وروستاها
خانه ها و ملت ما نمیدانست این ها چیست
میگفت آقا اینها یک احمق خارجی آمده پول میده و این کاغذها و آشغال ها را میبرد
همه میگفتند عجب خری گیر آوردیم .نمیدانستند که اتفاقا او درست تشخیص میدهدبعد ها معلوم شد کی خر بوده کی خر سوار
یکی نمونه دیگر ابوریحان بیرونی حدود شصت تا کتاب را فقط از یکی از پزشکان مسلمان میاره در باب دارو شناسی و دارو سازی شصت کتاب فقط از یک پزشک در باب دارو شناسی و داروسازی در حوزهی بیماری های تخصصی اطفال کتاب های متعدد در باب تخصص اطفال کتاب های تخصصی در باب سیستم اعصاب ، ارتباط رژیم غذایی با نوع بیماری ها، حتی غذا درمانی فقط از طریق (غذا) در بعضی رساله ها میگوید
ما رساله هایی داریم که در کل کتاب هیچ داروی شیمیایی در آن نبود و هیچ دارو گیاهی توصیه نکرده و نوشته فقط با تغذیه معالجه میکنندچی بخور ، چی نخور
با رژیم غذایی فقطاینها مال هشتصد، نهصد، هفتصد و پنجاه، ششصد وپنجاه و فوقش مال پانصد سال پیش است در جهان اسلام
خیلی هاشان هم ایرانی بودند
راجب به رازی که بحث های عجیبی هست که ما فقط کشف الکل رو شنیدیم که مال ضد عفونی و گند زدا و استعمال جیوه به عنوان مسهل که در غرب از روی تئوری های رازی اجرا شد
در کل غرب که به نام سفید رازی در غرب مشهور بود و صد وپنجاه کشف بزرگ و کوچک در عالم دارو وپزشکی ودارو فقط از رازی نقل شده توسط غربی ها، که ما خودمان آنهارا نخوانده ایم!!
در دانشگاه های ما کسی این ها رو نمیگه
در خود دانشگاه دانشجو پزشکی این ها را نمیداندچون استادش هم نمیداندشش قرن تمام دانشگاه ها ی اروپا عمدتا فقط از کتاب های مرجع پزشکی مسلمان استفاده می کردند
اگر از پزشکی یونان ، روم و ایران هم استفاده میکردند باز از طریق ترجمه های عربی بود که مسلمان ها با اینها آشنا شدند
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.