سلسله کلیپ های آموزشی جدید استاد طالقانی(کلیپ شماره ۴)

🎥 سلسله کلیپ های آموزشی جدید استاد طالقانی👆(کلیپ شماره ۴)👆 💠موضوعات این جلسه: 🔸آیا مزاج واکسن و ویروس کرونا سرد است؟ 🔸آیا صحیح است که با مصرف خوراکهای طبع گرم تزریق واکسن برای ما بی ضرر خواهد یود؟ 🔸مزاج اسپایک و بدنه ویروس کرونا چیست؟ 🔸نقش افعال و قوا در مقابل مزاج چیست؟ ✅کانال آرشیو […]

🎥 سلسله کلیپ های آموزشی جدید استاد طالقانی👆(کلیپ شماره ۴)👆

💠موضوعات این جلسه:
🔸آیا مزاج واکسن و ویروس کرونا سرد است؟
🔸آیا صحیح است که با مصرف خوراکهای طبع گرم تزریق واکسن برای ما بی ضرر خواهد یود؟
🔸مزاج اسپایک و بدنه ویروس کرونا چیست؟
🔸نقش افعال و قوا در مقابل مزاج چیست؟

✅کانال آرشیو طبی استاد طالقانی👇
t.me/A_ostadtaleghani

✅پیج اینستاگرام استاد طالقانی👇
https://www.instagram.com/ostad_taleghani11/

⭕️نشر دهید.