سم زدایی بدن بابرخی ترش مزه ها:

‍ ?ترش مزه هایی که بدن را سم زدایی میکند: ?برخی ترشیجات مثل رب انار ترش ،تمبر هندی و آلوچه برای کلیه ها و کبد بسیار مفید بوده و سبب پاکسازی و سم زدایی کلیه و کبد از رسوب آن می شود. ✅منبع:اطلاعات عمومی ‍ ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani

‍ ?ترش مزه هایی که بدن را سم زدایی میکند:
?برخی ترشیجات مثل رب انار ترش ،تمبر هندی و آلوچه برای کلیه ها و کبد بسیار مفید بوده و سبب پاکسازی و سم زدایی کلیه و کبد از رسوب آن می شود.

✅منبع:اطلاعات عمومی

‍ ?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani