سکته قلبی همچنان بیشترین علت فوت تهرانی‌ها/ منطقه ۴ در صدر است!!!!

? سکته قلبی همچنان بیشترین علت فوت تهرانی‌ها/ منطقه ۴ درصدر تاریخ:۹۵/۷/۲۴ شماره:۳۱۳۹۵ ?مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) با اشاره به آمار متوفیان شهر تهران در شش ماهه نخست سال۱۳۹۵ گفت: در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بیشترین و کمترین فوتی های پایتخت مربوط به مناطق ۴ و ۲۲ است. (نشردهید) ✅مورد تایید استاد طالقانی […]

? سکته قلبی همچنان بیشترین علت فوت تهرانی‌ها/ منطقه ۴ درصدر
تاریخ:۹۵/۷/۲۴
شماره:۳۱۳۹۵

?مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) با اشاره به آمار متوفیان شهر تهران در شش ماهه نخست سال۱۳۹۵ گفت: در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بیشترین و کمترین فوتی های پایتخت مربوط به مناطق ۴ و ۲۲ است. (نشردهید)
✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com