سیاهدانه

⚫️ سیاه دانه ⚫️ یک قاشق چ سیاه دانه نیم کوب شده با یک قاشق غ عسل و آب گرم برای بیماران مبتلا به سنگ کلیه و مثانه نافع است زندگی سالم? ‍ ‍ ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

⚫️ سیاه دانه ⚫️

یک قاشق چ سیاه دانه نیم کوب شده با یک قاشق غ عسل و آب گرم برای بیماران مبتلا به سنگ کلیه و مثانه نافع است

زندگی سالم?

‍ ‍ ?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com