سیاهدانه

  ● نام: #سیاه‌دانه ● طبیعت: گرم و خشک ● خواص دارویی: جذب رطوبت‌های بدن، رفع تب در اثر سردی مزاج، رفع تکرر ادرار (مضر برای خانم‌های باردار) ☘??? @Ostadtaleghani

 

● نام: #سیاه‌دانه
● طبیعت: گرم و خشک
● خواص دارویی: جذب رطوبت‌های بدن، رفع تب در اثر سردی مزاج، رفع تکرر ادرار (مضر برای خانم‌های باردار)
☘???
@Ostadtaleghani