شربت مُدبّر کرونای غدیر (تری تراپیست) استاد طالقانی