شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین استاد حکیم خیراندیش جلسه ۲۱

تدریس طب ایرانی اسلامی شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین ?مدرس: استاد حکیم خیراندیش ?جلسه: بیست و یکم ?متن کتاب هدایه: و دیکر نوع از بلغم بمزه ترش بوذ و این بلغم بوذ کى بمعده کرد ایذ و سبب کردد بیماریى را کى و را شهوه الکلبیه خوانند و معده‏ سرد کند و ضعیف و مر […]

تدریس طب ایرانی اسلامی
شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین
?مدرس: استاد حکیم خیراندیش
?جلسه: بیست و یکم

?متن کتاب هدایه:
و دیکر نوع از بلغم بمزه ترش بوذ و این بلغم بوذ کى بمعده کرد ایذ و سبب کردد بیماریى را کى و را شهوه الکلبیه خوانند و معده‏ سرد کند و ضعیف و مر کواریدن طعام را بازدارد

?شرح استاد خیراندیش:
رفتیم سراغ بلغم های ناطبیعی که مزه اش ترش می شود .
جای این بلغم ناطبیعی در معده است و بیماری شهوت کلبی یا جوع الکلب و اشتهای سگانه که معده سرد می شود .

معده یک رطوبت اولیه می خواهد که ناشی از بلغم طبیعی است که اشتها پدید می آورد و همین رطوبت غذا را هضم می کند که اگر رطوبت زیاد و فاسد شد ، اشتها را زیاد می کند و هر چه می خورد سیر نمی شود علت اشتها داشتن اینست که بازهم رطوبت دارد .
معده را پر کرده ولی رطوبت سرجایش هست پس اشتها سرجایش هست . ولی همین رطوبت زیاد بیش از حد که موجب گوارش بود ، در اینجا مانع گوارش می شود .

حرارت در حداقل و رطوبت زیاد مانع گوارش می شود .

?متن‌کتاب:
و جن بخار این بلغم ترش بدهان برآیذ از معده دندانها را کند کند و ببوسانذ و جن بسر برآیذ درد سر بلغمى آرذ و جن ببوسد این خلط سبب کردد مر تبهایى را کبهر بنج روزى یا بهر هفت روزى یا بهر نه روزى یک‏بار بیایذ و مزاج این بلغم سخت سرد بوذ و کر ببوست تن افتذ این بلغم وغذا کند بر بوست بهق سبید بدید آرذ و کر بکوشت برافتذ و کوشت از وى غذا کند برص بدید آیذ.

?شرح استاد خیراندیش:
نسخه ای که من می دهم برای ویتیلیگو از اینجا بوده است .
فهم من موجب شد که درمان برص را کشف کنم . شما هم اگر فهم دقیق کنید موجب زایش مطلب می شود .

خوبی آقای اخوینی اینست که موجب فهم عمیق و دقیق می شود .

اگر صدتا ضد بلغم باشد ، از یکی هم می توان استفاده کرد . سیلی ضد بلغم است .
منتها یکی کمتر می خواهد و دیگر بیشتر می خواهد .
بلغم تن اگر تبدیل به دم شود ، گرم می شود و خوب می شود .
اینکه در قدیم فَلک می کردند بخاطر همین بود وخیلی فلسفه ی فلک عمیق است و خوب است .

زن ها هم که جیغ می زنند و به سر و صورت خود می زنند ، هر چه محکم تر بزنند آرام تر می شوند . چون بلغمشان تبدیل به دم می شود .
همینکه چند تا دارو بشناسید که این ضد بلغم و ضد سوداء هست بدانید کافی است .

اینقدر به فکر توسعه ی مواد و داروها در ذهن خودتان نباشید .

از قرآن یاد بگیرید .
با همین انجیر و خرما و زیتون درمان می کند .
واقعا خرما به تنهایی تمام نیاز گرمی تن و تمامی اندام ها را به تنهایی جبران می کند . اگر خرما زیادی کرد ، آب بخورید درست می شود . آب ، بلغم را تأمین می کند و خرما ، صفرا و دم را .

نان جوی خالص اگر کسی بخورد می تواند زندگی خوب کند .

الان صد نوع غذا می خورد ولی چیزی گیر تنش نمی آید .
چند تا خرما انرژی کل بدن را تأمین می کند . بخشی از فقر غذایی ناشی از فقر علمی است نه فقر مالی .

بعضی از افراد هرچقدر مسواک می زنند یک لایه ی زرد دارد ، اینها کسانی هستند که در معده آنها بلغم است .
باید بلغم خارج شود تا زردی برود .
اگر قبل از غذا نمک بخورد این بلغم از معده اش دفع می شود .
بله آدم صفراوی اگر نمک بخورد تشنه اش می شود ولی آدم بلغمی وقتی بخورد مزاجش متعادل می شود و هیچ احساس تشنگی هم نمی کند .

این بلغم چون به سر آید ، درد سر بلغمی می آید یعنی درد از پشت سر می آید و وقتی خوابش زیاد شد ، سرش بیشتر درد می گیرد ، این سردرد همراه با تهوع است و می خواهد بلغم اضافی را از بدن دفع کند . هم با بی خوابی سرش درد می گیرد و هم با پرخوابی . بی خوابی بخاطر خستگی یک سردردی می دهد .

زمینه ی پیدایش این سردرد این نوع بلغم است .

سستی دندان ها هم ممکن است از همین نوع بلغم باشد . وقتی شکایت سستی دندان می آید در حدی که زیر دندان خالی شده باشد به او می گوییم خمیر دندان عسل و نمک بزن . این خمیردندان سه روز خونریزی می دهد ولی به تکرار رویش گوشت می دهد .

در دانشگاه ارمنستان همینکه گفتم ، سریع رفتند به سمت ساختن .

سیگاری ها و تریاکی ها همیشه استفاده کنند .
آنهایی که «ناس» می خورند همیشه استفاده کنند .
رنگ دندان را زرد و تیره می کند . آنهایی که بر این نوع بلغم رسوب می کند حداقل هفته ای دوبار استفاده کنند .
که بن دندان را قوی می کند .
دموی ها هم در جوانی اگر استفاده کنند این خون ریزی لثه ی آنها موجب پوسیدگی نمی شود .

قبرستانی را در ترکیه شکافتند و دیدند مدفونین آنها که پیر بودند ، همگی دندان هایشان سالم بود. این چه طبی بوده که در پیری هم دندانشان سالم بوده . تا اینکه یک نفر ۹۰ ساله را پیدا کردند . کاری که می کرد این بود که هیچ وقت مسواک نمی زد و فقط با آب می شست و سالی دوبار هم زالو روی لپ هایش می انداخت .
شستن با نمک هم همین کار را می کند . خود نمکی که به کمک عسل جذب می شود باعث ترمیم دندان ها می شود .
بله نمک زیادی خوب نیست لذا هفته ای چندبار بزند .
ولی برای سیگاری ها و تریاکی ها و ناسی ها هرشب بزنند .
افراد معتاد یک دندان طبیعی ندارند .
این خمیردندان ، سیاهی را هم برمی گرداند .
بعضی ها با ماست چکیده ( که یکمقدار اسید آرام در آن هست که زداینده ی خوبی است ) و عسل هم خمیردندان درست می کنند .

آب ماست را اگر روی پوست نگه دارید لکه های سودایی را از بین می برد . ( ماست طبیعی )

پایان