شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین استاد خیر اندیش جلسه ۱۷

تدریس طب ایرانی اسلامی شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین ?مدرس: استاد حکیم خیراندیش ?جلسه: هفدهم ?متن کتاب هدایه المتعلمین فی الطب: و کر با این صفرا از رطوبتى رقیق آمیخته شوذ صفرایى بدید آیذ نام وى‏ اصفر ناصع‏ و این صفرا بگرمى کمتر بوذ از ان صفراء طبیعى و بحسب آنک از ان صفراء طبیعى […]

تدریس طب ایرانی اسلامی
شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین
?مدرس: استاد حکیم خیراندیش
?جلسه: هفدهم

?متن کتاب هدایه المتعلمین فی الطب:
و کر با این صفرا از رطوبتى رقیق آمیخته شوذ صفرایى بدید آیذ نام وى‏ اصفر ناصع‏ و این صفرا بگرمى کمتر بوذ از ان صفراء طبیعى و بحسب آنک از ان صفراء طبیعى منفعت بوذ ازین‏
مضرت بوذ و سبب کردذ مر بیماریهاء صفراوى را خاصه مر نمله را و اسهال‏ صفرائىّ را و ان صفرا ار جى بمزاج بدان کرمى نیست زوذ تیز کردذ و تباه کردذ و عفونت بدیرذ و تبهاء غبّ غیر خالص را سبب کردذ

?شرح استاد:
?این صفرا طبیعی و متعارف و گرمای متعارف بود . تندی اش زیاد نبود .

? حالا یک نوع صفرای دیگری که رطوبش بیشتر است را مطرح می کند . همین رطوبت بیشتر موجب بیماری پذیری می شود . و عفونت پذیر می شود . این رطوبت مثل حباب های بین آبی است که یکجا را خشک و یکجا را تر می کند .

?آن جایی که خشک شد به لحاظ حرکت کندش ، خارش سوزنی پیدا می کند که به آن نَمله می گویند . چون فشارهای ریز ردّ پای مورچه ای بلور صفرا است . چیزی که موجب بلور صفرا در اینجا شده است وجود بلغم است که نمی گذارد صفرا رد شود .

?اسهال صفرائی گرم و سوزش دارد .

?در طب تفکیک نمی کنند و به اسهال اسهال می گویند . در اینجا همینکه یک کلمه ی صفرا اضافه می شود کل درمان را راحت می کند . رطوبت و بلغمی که در صفرا اضافه می شود .

♻️ایرانی ها بیشترشان صفرا بلغمی هستنند یعنی طبعشان صفرا است ولی چون بد زندگی می کنند مثلا آب یخ می خورند و خودشان را در معرض سرما قرار می دهند ، آب سرد بین غذا که موجب می شود صفرا حرکت نکند و همانجا صفرا بلور پیدا می کند .

✅آیت الله حسن زاده تمامی بیماری ها را عاملش را سردی می دانستند خصوصا آب یخ خوردن و بین غذا آب سرد خوردن . یک خانه پیدا کردیم که هوایش با تعریف طب سنتی بود منزل ایشان بود .

?در اینجا تیزی به معنای تندی است که می گوید چون مزاجش طبیعی نیست ، تند می شود .
هر چقدر رطوبت در ماده ی گرمی وجود داشته باشد به همان اندازه عامل فساد می شود .

?تب غیرخال خوراکش گزینشی و عاقلانه است . اگر مستند سازان در یک روز با نگاه طبیعی راه بیافتند و مثلا صبح تا شب دنبال خر بروندو ببینند که در چه لحظه ای چه گیاهی خورد . بعد فهرست بگیرد و آن را آزمایش کند . بعدا این را نظام درست کند برای انسان ها . این توهین به انسان ها نیست . چون انسان ها به عقل نظری خود غرّه هستند ولی حیوان به عقل عملی ای که خداوند به او داده عمل می کند . عقل عملی درست عمل می کند و طبق آنچه خدا داده رفتار می کند . عقل نظری ما بشریت را به انحراف کشانده است .

وقتی به خر نگاه کردیم یعنی به نظام طبیعی و غریزی نگاه کرده ایم . که بر اساس نظامندی طبیعت است . ما طغیان می کنیم چون عقل نظری خود را غالب کرده ایم . اگر عقل نظری ما از نظام حاکم بر طبیعت نشأت بگیرد درست خواهد بود . چون نظام علم آموزی ما به انحراف رفته است .
چون طب خادم طبیعت است پس زندگی های طبیعی می شود سرمشق حالا هر حیوانی که باشد .

?حیوانات درشت اندام کم تحرک از گیاهان تند استفاده می کند . این گیاهان به لحاظ صفرازایی لطیف موجب می شود که خون غلیظ آنها رقیق شود و دچار بیماری ها نشوند .
هر چقدر خونشان غلیظ تر شود پس به صفرای لطیف تری نیاز دارند پس از گیاه تندتر استفاده می کنند .

?اگر زول را که از آن عرق بوقنال می گیریم به اندازه ی مساوی جلوی گوسفند و الاغ و گاو بریزیم ، گوسفند کمترین استفاده را از این می کند ولی گاو و الاغ بیشتر استفاده می کنند چون به صفرای لطیف تر بیشتری نیاز دارند .

?عضویت در کانال مرجع تخصصی طب ایرانی اسلامی
https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg