شرح هدایه المتعلمین استاد حکیم خیراندیش :جلسه ۸

?تدریس طب ایرانی اسلامی شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین ?مدرس: استاد حکیم خیراندیش ?جلسه: هشتم ????????? ?عزیزان دقت داشته باشند این جلسه استاد حکیم خیراندیش بسیار عمیق میباشد ولازم است در خصوص برخی مفاهیم آن بتفکر پرداخته شود. ?ص ۲۳ متن کتاب هدایه المتعلمین: و به اول یاد کرده ایم که وجود ابدان حیوانات به […]


?تدریس طب ایرانی اسلامی
شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین
?مدرس: استاد حکیم خیراندیش
?جلسه: هشتم
?????????

?عزیزان دقت داشته باشند این جلسه استاد حکیم خیراندیش بسیار عمیق میباشد ولازم است در خصوص برخی مفاهیم آن بتفکر پرداخته شود.

?ص ۲۳ متن کتاب هدایه المتعلمین:
و به اول یاد کرده ایم که وجود ابدان حیوانات به دو نوع بود ….

?شرح استاد:
کرم ها و پشه ها و حشرات و… از عفونت ها پدید می آید .
در دستشویی ، برکه ها و.. بعد از مدتی حشرات می آید .

?متن کتاب:
اما اگر از طریق تناسل باشد به دو نوع بود ….

?شرح استاد:
یک عده تخم گذار هستند که تناسلش از طریق بیرون است .

بیضه تبلوری از سردی و گرمی است که در یکجا هست .
محلول زردی و سفیدی در یک ظرف هستند و در یکجا زندگی می کنند .
ولی آنها در دوظرف رحم و بیضه هستند که باید بهم پیوند بخورد .
ولی مرغ خودش حرارت به تخم می دهد و سردی و گرمی بهم پیوند می خورد .

جنس حیض به سردی بیشتر گرایش دارد و جنس منی به گرمی .
بخاطر اینکه رحم بتواند کشش داشته باشد چون جاذبه از سردی پدید می آید . و جهش از گرمی پدید می آید و لذا منی باید گرم باشد .

?عنصر هوایی در کنار عنصر آتشی باید باشد که گرمی را با سرعت به بیرون منتقل کند و از آن طرف عنصر آبی باید جاذبه ی هضم داشته باشد و عنصر خاکی و ایستا باید باشد تا بتواند محلول را در خودش جذب کند .

لذا خون تیره و تاریک است .

?به چه نسبتی از سردی و گرمی و تغییراتی از ماده های اولیه می توانیم به نتیجه ی بعدی که مونث و مذکر است برسیم .

?مرد باید هوایی و آتشی می بود ولی اگر میزان آتشش اگر کمتر می بود در آن تناسب دخالت دارد .

اگر در گرمی خودش پایدار بود در آن اثر می گذاشت و مذکر می شد .
اگر فضا و موقعیت زمانی انعقاد باشد
هر بخش و درصدی که غالب آمد ، شکل را درست می کند .

?اگر منی غالب آمد ، شکل اصلی ، شکل صاحب منی می شود . و اگر حیض غالب آمد ، شکل صاحب ماده می شود .

پس غلبه تأثیرگر است . پس تصویر حاکم ، تصویر غالب است .

?مهم، دقت شود:
عنصر سردی و گرمی و سودا و… به عنوان عناصر مادی و بعد سوار شدن عناصر معنوی حلیت و حرمت و..
می شود روح ماده .

گاهی ماده ی منی گرم است ولی روح حرمت بر آن حاکم است که این ماده ی منی را سرد می کند لذا فسادپذیر می شود.
لذا وقتی این منی جان گرفت چون فساد در اصل ماده اش وجود دارد وقتی شکل گرفت و متولد شد ، مفسد می شود ، چون روحش سرد است .

?تصویر نیز همچنین است . تصویر لباس رویین است .
پس خیالی که در ذهن هنگام انعقاد نطفه وجود دارد می شود لباس آن .

لذا هر خیالی که در ذهن صاحب نطفه باشد ، شکل نطفه نیز آنچنین می شود .
در منظر و فضای زیبا و فضای معنوی زیبا و پندار خوب باید باشد .

خیال فرد غایب در نطفه ی حاضر لباس می پوشاند .
چون خیال ظریف تر و لطیف تر است و با سرعت بیشتری قابل انتقال است .

جزوه ی مختصر و مفید علامه حسن زاده در این زمینه را حتما بخوانید . ( آداب انعقاد نطفه از حضرت علامه حسن زاده آملی در اینترنت سرچ شود خواهید یافت) .

♻️ما نیاز به یک اصلاح نفس و بازنگری در خودمان داریم .
این بازسازی خودمان و نطفه از جهت روحی مهمتر است از اینکه چه چیزی بخوریم و سردی بخوریم یا گرمی .

فضیلت انسان بر حیوان را طب سنتی بیان نمی کند ولی ما(در مبانی طب اسلامی) باید اضافه کنیم .

در نبات هم ، وقتی بذر روی زمین پاشیده می شود از برایند چهارتا عنصر رویش پیدا می کند .

در آنجا قدرت نطفه بود که رحم را به طبع خودش برگرداند و در اینجا قدرت بذر است .
لذا در یک زمین و یک خاک و یک آب واحد ، بذرهای مختلف باعث می شود که گیاهان مختلف تولید شوند چون قدرت بذر آنچنان بالاست که می تواند طبع زمین را عوض کند و به طبع خودش بکشاند .

نساءکم حرث لکم .
(قران کریم/زنان شما کشتزار شمایند)

یک کشتزار صاحب است ، به قدرت نطفه برمی گردد.
لذا مزاج زن سرد هم می تواند به طبع نطفه برگردد و گرم شود و طبع زن تابع طبع نطفه و بچه ی شیرخوار شود تا زمانیکه شیردهی تمام شود .

تمام طبع یک جسم چند ده کیلیویی به اعتبار یک نطفه ی چند سی سی ای عوض می شود .

مقدس ترین عنصر طبیعت نطفه است و سپس بذر.

اینکه یک نفر نازا و نابرور می آید و می گوییم از بذورات استفاده کنیم بخاطر همین است .

یک دانه ی کنجد هست که می تواند تأثیرگذار است .

✅کاری از موسسه پرتو سبز هستی

?ادامه در صفحه دوم

?عضویت در تنها کانال جامع آموزشی طب ایرانی اسلامی ???

✨https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg