شرح هدایه المتعلمین استاد حکیم خیراندیش :جلسه ۱۰

?تدریس: طب ایرانی اسلامی شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین ?مدرس: استاد حکیم خیراندیش ?جلسه: دهم ????????? ?متن‌کتاب هدایه المتعلمین: و اندر خون قوّت هر چهار خلط بیاید تا تمام غذا بود و ازین قبل بود که طبیعت ما از عناصر مفرد اعنى خاک و آب و هوا و آتش‏ غذا نتوانذ کردن تا آنگاه کى […]


?تدریس: طب ایرانی اسلامی
شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین
?مدرس: استاد حکیم خیراندیش
?جلسه: دهم
?????????
?متن‌کتاب هدایه المتعلمین:
و اندر خون قوّت هر چهار خلط بیاید تا تمام غذا بود و ازین قبل بود که طبیعت ما از عناصر مفرد اعنى خاک و آب و هوا و آتش‏ غذا نتوانذ کردن تا آنگاه کى مرکب نکردد و استحالت نکند بصورت نبات یا حیوان، و نیز از هر نباتى و از هر حیوانى این‏ غذا نتواند کردن تا آنگاه کى آن حیوان یا آن نبات ملایم و مشاکل مزاج ما نبود، جه طبیعت ما مر داروها را بجوهر خویش استحالت نتواند کردن و اندامها را غذا نتواند دادن و نه از کوشت مار کشنده و حیوانات کشنده غذا تواند کردن‏ باز از کوشت گوسبند و گوساله نیکو غذا تواندکردن و از گوشتهاء دیگر جن گوشت مرغان خانگى و کبوتربچه و کبک و از بعضى بیشتر غذا یابد و از بعضى‏….

?شرح استاد خیراندیش:
در اینجا یک تناسبی را ما بین پذیرش خلط و خود خلط می خواهد بیان کند . سه تا خلط را بیان می کند .
نبات ، گوشت گوسفند و حیوان و دیگر گوشت مرغ و پرندگان

?می گوید بعضی از اینها سازگاری کامل با تن انسان دارند و بعضی دیگر نه
استحاله یعنی تبدیل ماده ای که از تنی که از آن غذا می گیریم به تن ما .

مثلا ما صفراء و بلغم و … نیاز داریم از سه طریق : گیاه ، گوشت پستانداران و گوشت پرندگان می توانیم بدست بیاوریم درست هست که از همه صفراء و بلغم می آید ولی نوع صفرا و بلغمی که از این سه بدست می آید متفاوت است و در بعضی از اندام ها این سازگاری اتفاق نمی افتد .

? چون طبع ما حیوانی است به حیوانی نزدیک تریم و چون پستانداریم به پستانداران نزدیکتر هستیم تا اینکه گوشت مرغ بخوریم .

?فلان دارو صفراء لازم را تولید می کند ولی جذب نمی کند . استحاله ی دارو در تن اتفاق نیافتاده و باید دارو را عوض کرد .

?همین گرمی را بدهیم ولی مثلا از گیاه به حیوان دارو را عوض کردیم .
یا مثلا حیوانی پرندگان داده ایم ، آن دارو را به حیوانی پستاندار عوض کنیم .

♻️من دیشب دو نسخه ی تشخیصی نوشتم . یعنی دو هفته باید انجام دهد تا بعد ببینیم که با تن سازگار است یا نه .
دو هفته ی بعد که می آید باید تصمیم بگیریم که سازگار هست یا نه
گرمی حیوانی می دهیم اگر سازگار نشده باشد باید گرمی گیاهی بدهیم .

?چون گیاه لطیف تر است ، در جاهای خشک یا سخت یا کهن یا دارای هضم مختل پذیرشش بیشتر است .

✅وقتی وارد متن می شویم ، حکماء مطالب بسیار ظریفی گفته اند که دریچه ی جدیدی برای ما باز می کند

?متن کتاب :
اکنون یاد کنم اصناف هر یکى از جهار اخلاط و آغاز از صفت‏ خون کنیم که تولید غذاهمه اندامها از وى است.
بدانک هر طعامى و شرابى که مردم بخورند نخست دهان بوقت خائیدن(جویدن) ورا بگرداندو…

?شرح استاد خیراندیش:
کل مشکلات گوارشی در گرو فهم این هشت سطر است .

?خون از طریق غذا پدید می آید .
?غذا هم اول با خاییدن یعنی جویدن تغییر پیدا می کند .
?پس کیفیت جویدن در کیفیت غذا نقش اساسی دارد .
?مرحله ی اول جویدن است .
تغییراتی که در اینجا پدید می آید را از طریق مزه می فهمیم .

?غذای جویده شده با غذای ناجویده دو تا مزه ی متفاوت دارد پس جویدن باعث تغییر در کیفیت مزه شده است .

✅امام علی علیه السلام می فرماید :
غذا بوسیله ی ملق جذب می شود پس اگر ناقص جویده شود ، ناقص جذب می شود .

?پس مهم نیست که چه غذایی و به چه اندازه ای بخوریم .

بلکه به هر اندازه ای که جویده شده جذب می شود در غیر اینصورت توان تن را کاهش داده ایم و یک حمالی را بیخودی بر بدن بار کرده ایم و زحمتی روی دوش بدن انداخته ایم .

?وقتی بهداشت بحث می شود به معنای پیشگیری از بروز بیماری ها یا حفظ تعادل و سلامت تن می گوییم کل بهداشت در گرو این یک کلمه یعنی جویدن است .

? اگر جامعه غذا را خوب بجود مریض نمی شوند و تمام بیماری ها را شامل می شود بجز شکستگی ها و در رفتگی ها . حتی اگر کسی خوب بجود شکستگی ها زودتر درمان می شود .

??عضویت در کانال مرجع تخصصی طب ایرانی اسلامی ???

https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg