شــونیـســل

@Ostadtaleghani ? ? ۴واحد سیاهدانہ + ۲ واحد عسل+ ۱ واحد سرکه ✨آسـم ✨باز کنـنده عروق ✨پروسـتات ✨تکرر ادرار ✨حس ادرار ✨از بین برنده لک ✨کنترل فشارخون ⭕️ منبع : حیات طیبه

photo_2016-08-06_00-36-30
@Ostadtaleghani ?
? ۴واحد سیاهدانہ + ۲ واحد عسل+ ۱ واحد سرکه

✨آسـم
✨باز کنـنده عروق
✨پروسـتات
✨تکرر ادرار
✨حس ادرار
✨از بین برنده لک
✨کنترل فشارخون
⭕️ منبع : حیات طیبه