صحبت با دکتر سید سعید اسماعیلی

⚜بسم الله الرحمن الرحیم⚜ ◀️◀️ چنددقیقه پیش با دکتر سیدسعید اسماعیلی صحبت میکردیم ?میگفت ساعت ۴بعداز ظهر چندنفر از وزارت بهداشت اومدن و گفتن بخاطر گزارشات رسیده مبنی بر استفاده از افراد ناوارد در انجام حجامت مطبتون باید پلمپ بشه،، ? دکتر اسماعیلی : تمام افراد مدرک دارن از موسسه حجامت ?مأمورین : گفتن که […]

⚜بسم الله الرحمن الرحیم⚜
◀️◀️ چنددقیقه پیش با دکتر سیدسعید
اسماعیلی صحبت میکردیم

?میگفت ساعت ۴بعداز ظهر چندنفر از وزارت بهداشت اومدن و گفتن بخاطر گزارشات رسیده مبنی بر استفاده از افراد ناوارد در انجام حجامت مطبتون باید پلمپ بشه،،
? دکتر اسماعیلی : تمام افراد مدرک دارن از موسسه حجامت
?مأمورین : گفتن که مدارک موسسه حجامت مورد قبول نیست
?دکتر اسماعیلی : من خودم استاد دانشگاه هستم و پزشک هستم با پروانهء پزشکی فعال و متخصص طب سنتی هستم و تخصص حجامت این افراد رو تایید میکنم

?مأمورین: شما هم مورد تایید نیستید

?دکتر اسماعیلی: پس کدام منبع و محل مورد تایید هست؟ بفرمایید این افراد برن اونجا هم مدرک بگیرند و مورد تایید بشن

?مأمورین: ما نمیدونیم، فقط میدونیم باید پلمپ بشه…

?دکتر اسماعیلی میگفت چندنفراز بیماران که شاهد سوال و جوابهای مابودند و استدلالهای آقایان به اصطلاح مأمور وزارت بهداشت رو غیر منطقی و غیر حرفه ای دیدن خواستن درگیر بشن که ممانعت کردم

?اما مأمورین گفتن تا آخر وقت منتظر میمانیم تا همهء مریضها رو ویزیت کنی بعدش پلمپ میکنیم و از ساعت ۴بعداز ظهر تا ۸/۳۰شب منتظر ماندند داخل مطب، بعدش پلمپ کردند
این رفتار (و انتظار آنها برای پلمپ مطب به هرقیمتی) و این سوال جوابهای بسیار غیرعادی بود?
?منبع:

?انتشارات یاوران طب الهی?

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com