ضد آفتاب طبیعی از استاد طالقانی

?تاریخ :۹۵/۳/۶ ?شماره:۳۰۸۲ ??ضدآفتاب طبیعی از استاد طالقانی: ◀️◀️ مقداری روغن بادام شیرین و روغن کرچک را مخلوط کرده روی پوست بمالید. ???????????? ??آفتاب سوختگی از استاد طالقانی: ❇️ مقداری سیب ??را رنده کرده روی موضع بمالید.❇️ ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی?? www.ehyayetebeslami.com

?تاریخ :۹۵/۳/۶
?شماره:۳۰۸۲

??ضدآفتاب طبیعی از استاد طالقانی:

◀️◀️ مقداری روغن بادام شیرین و روغن کرچک را مخلوط کرده روی پوست بمالید.
????????????
??آفتاب سوختگی از استاد طالقانی:

❇️ مقداری سیب ??را رنده کرده روی موضع بمالید.❇️
?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com