ضرر خوابیدن با شکم پر

ضرر خوابیدن با شکم پر⚡️ ?حضرت علامه حسن زاده آملی چنین نقل کرده اند که دانستن عقیده بو علی (خوابیدن با شکم پر باعث ضعف بصر است ) باعث شد تا در شب حتی الامکان امساک کنم . ? از قضا شبی که پاسی هم از شب گذشته بود مقداری غذا خوردم اما از بیم […]

ضرر خوابیدن با شکم پر⚡️

?حضرت علامه حسن زاده آملی چنین نقل کرده اند که دانستن عقیده بو علی (خوابیدن با شکم پر باعث ضعف بصر است ) باعث شد تا در شب حتی الامکان امساک کنم .
? از قضا شبی که پاسی هم از شب گذشته بود مقداری غذا خوردم اما از بیم ضعف بینایی تا ۱۲ شب خود را وادار کردم که نخوابم و برای هضم غذا صبر کردم و قدم زدم .
?بعد رویایی شیرین به من دست داد که به حضور حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام مشرف شدم .
امام علیه السلام به من فرمودند : « که ما ضامن چشم توایم »
برایم یقین حاصل شد که ضامن معتبری دارم تا آخر عمر بینا خواهم بود .

????????????